CÀ CHUA TROPIMECH

Quyết định sự phát triển của cây với khả năng đậu trái cao.

Thu hoạch: 65- 68 ngày sau khi ghép. Quả hình trứng, màu sắc đồng nhất và trọng lượng 110-120 gam (0,25 lb) mỗi quả. Khả năng chống chịu với Nematods vàTYLCV (Whitefly – geminivirus truyền).