CÀ CHUA TIMA

Thích nghi tốt với canh tác nhiệt đới, TIMA cho ra quả hình trụ và dài, với màu sắc đồng nhất. Trọng lượng trung bình: 90-100 gram. Nhờ có độ cứng rất tốt nên giống này có thời gian bảo quản rất tốt, thậm chí vài ngày sau khi thu hoạch. Tăng trưởng xác định đối với trồng trọt ngoài đồng. Thành thục: 70-75 ngày sau khi ghép.