CÀ CHUA THUYỀN F1

Tăng trưởng nhanh. Thành thục: 60-65 ngày sau khi trồng. Hình vuông-tròn. Khối lượng quả: 100-110 gam. Năng suất cao, quả chắc, vị chua.