CÀ CHUA RIO GRANDE

Giống mộc, loại Roma năng suất cao cho nhiều quả thon dài màu đỏ tươi, kích thước trung bình (60-100 g). Cà chua chứa ít hạt và thích nghi tốt với nhiệt độ cao. Nhiều loại kháng Verticillium và Fusarium.