CÀ CHUA HỒNG XIÊM F1

Tăng trưởng bán xác định. Thành thục: 60-65 ngày sau khi cấy. Hình bầu dục. Khối lượng quả: 90-100 gam. Màu đỏ quyến rũ với vai xanh. Da dày Quả săn chắc.