CÀ CHUA F1 TYREX 1

Sinh trưởng tốt, quả tròn có màu vàng cam hấp dẫn, thời gian bảo quản kéo dài, hương vị nhẹ và trọng lượng khoảng 150 gam (đến 180 gam).

Thu hoạch: 68-70 ngày sau khi cấy. Ty-REX1 cho thấy khả năng chịu nóng và lạnh tuyệt vời, WTG (vi rút geminivirus lây truyền ruồi trắng được điều hòa bởi gen Ty-2 từ H24), BW (bệnh héo xanh do vi khuẩn), TMV (vi rút khảm cà chua được điều hòa bởi alen Tm2a), F-1 ( bệnh héo fusarium chủng tộc 1), Sm (đốm lá xám – Stemphyllium) và tuyến trùng. Khả năng chống lại các geminivirus rất tốt (DSI = 1,5).