CÀ CHUA F1 TYQUEEN

Sinh trưởng xác định, quả tròn, màu đỏ, thời gian bảo quản kéo dài, trọng lượng 120-150 g.

Thu hoạch: 68-70 ngày sau khi cấy. Ty- QUEEN cho thấy khả năng chịu nóng và lạnh tuyệt vời, WTG (teminivirus lây truyền ruồi trắng được điều hòa bởi gen Ty-2 từ H24), BW (bệnh héo xanh do vi khuẩn), TMV (virus khảm cà chua được điều hòa bởi alen Tm2a), F-1 ( bệnh héo fusarium chủng tộc 1), Sm (đốm lá xám – Stemphyllium) và tuyến trùng.

Khả năng chống lại các geminivirus là rất tốt (DSI = 1).