CÀ CHUA F1 TYKING – 5

Sinh trưởng xác định, quả nhỏ, màu đỏ, khối u nặng khoảng 90 g – 110 g, thời gian bảo quản kéo dài.

Thu hoạch: 68-70 ngày sau khi cấy.

Ty-KING 5 cho thấy khả năng chống chịu tốt với Nhiệt và Lạnh, WTG (geminivirus truyền ruồi trắng được điều hòa bởi gen Ty-2 từ H24), BW (bệnh héo xanh do vi khuẩn), TMV (virus khảm cà chua được điều hòa bởi alen Tm2a), F-1 (bệnh héo fusarium chủng tộc 1), Sm (đốm lá xám – Stemphyllium) và tuyến trùng. Ty-King nhạy cảm vừa phải (DSI = 3) với các geminivirus.