CÀ CHUA F1 T-30

Là giống lai phù hợp với nhiều loại điều kiện trồng trọt.

Phát triển mạnh mẽ với tán lá đầy sức sống.

Tăng trưởng không xác định.

Trưởng thành: 65-70 ngày sau khi ghép.

Thời gian thu hoạch kéo dài hơn 45 ngày, tùy thuộc vào điều kiện cây trồng.

Cây ra nhiều quả thành chùm với các đặc điểm: hình thuôn dài, kích thước vừa phải, màu sắc đồng đều, trọng lượng quả 100 – 110 g, quả dày, cứng (vận chuyển tốt), thời gian bảo quản lâu. Khả năng chịu Fusarium O, Pseudomonas, Stemphylium, Verticillium và nhiệt cao.

Các giống khác có đặc điểm tương tự ở kiểu bán xác định, thể hiện tính chống chịu với TYLCV và tuyến trùng: TOMATO F1 DARAN, TOMATO F1 FURIA.