CÀ CHUA F1 T-29

Thời gian chín: 70-75 ngày sau khi cấy và thu hoạch có thể kéo dài trong một tháng.

Thích hợp cho các khu vực ôn đới và cận nhiệt đới.

Năng suất cao của quả hình trứng thuôn dài.

Trọng lượng khoảng 100-110 gram mỗi trái. Quả dày cứng.

Tăng trưởng không xác định. Khả năng chống chịu tốt với nấm Fusarium và các loại nấm thông thường khác.