CÀ CHUA F1 T-12

Một giống cận nhiệt đới có thời hạn sử dụng dài (di truyền RIN), cũng thích hợp cho cây trồng mùa hè ở các vùng ôn đới.

Năng suất cao.

Tăng trưởng quyết định. Quả tròn, hơi dẹt, đường kính từ 7cm đến 9cm, trọng lượng mỗi quả từ 180-220 gam. Phù hợp với thị trường tươi sống. Khả năng chịu đựng: Fusarium O, Pseudomonas, Stemphylium, Verticillium. Các giống khác có tính năng tương tự và thời hạn sử dụng dài

Đặc tính di truyền RIN: Tomato F1 Terminator, Tomato F1 Nobel.