CÀ CHUA F1 T-10

Thực vật quyết định rất mạnh mẽ. Thích nghi tốt với điều kiện nóng ẩm.

Thu hoạch: 60-70 ngày sau khi ghép.

Dễ trồng trong mùa mưa ở các vùng nhiệt đới.

Quả hình tròn, hơi thuôn dài, chắc, đường kính ~ 45 mm, nặng 40 gam.

Kháng Nematods và Xanthomonas campestris.