CÀ CHUA F1 T-02

Giống cây này cho năng suất cao, sức sống mạnh mẽ ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt (nhiệt độ trên 35 ° C).

Tăng trưởng không xác định. Hoa xuất hiện sau khi cấy 23-27 ngày.

Độ chín: 60-65 ngày sau khi cấy và thời gian thu hoạch 25-30 ngày tùy theo điều kiện trồng trọt.

Năng suất cao, quả tròn, đồng đều, khi chín có màu đỏ tươi.

Trọng lượng trung bình: 150-160 gam một trái. F1 T-02 có khả năng chịu nhiệt tốt và chống chịu tốt với Pseudomonas solanacearum (Bệnh héo xanh do vi khuẩn), Fusarium, Stemphylium.