CÀ CHUA F1 SUMO

Một loại nhiệt đới có thời hạn sử dụng khá dài.

Năng suất rất cao. Xác định giống lai. Quả tròn, hơi dẹt.

Đường kính từ 7 cm đến 9 cm. 180 – 200 gram một quả. Đối với thị trường tươi sống.

Khả năng chịu đựng: Fusarium O, Pseudomonas, Stemphylium, Verticillium.