CÀ CHUA F1 SPIDER

Category:

Tăng trưởng không xác định. Quả hình bầu dục, khối lượng: 120g. Chín sớm, chịu nóng, chịu tuyến trùng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÀ CHUA F1 SPIDER”