CÀ CHUA F1 SPIDER

Tăng trưởng không xác định. Quả hình bầu dục, khối lượng: 120g. Chín sớm, chịu nóng, chịu tuyến trùng.