CÀ CHUA F1 SCORPION

Category:

Tăng trưởng nhanh. Thành thục: 60 ngày sau khi cấy. Hình tròn. Khối lượng quả: 90-100 gam. Các loại trái cây da dày đồng đều cho các thị trường xa và trong nước. Chịu đựng LCV.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÀ CHUA F1 SCORPION”