CÀ CHUA F1 SAVANO

Tập tính thực vật bán xác định. Thành thục: 60-65 ngày sau khi cấy. Quả hình bầu dục, 110-120 gram mỗi quả. Giống chịu nóng, chịu được héo Fusarium, héo do vi khuẩn và TYLCV.