CÀ CHUA F1 REGO

Tăng trưởng quyết định. Thành thục: 60 ngày sau khi cấy. Hình bầu dục. Trọng lượng: 100-110 gram mỗi trái. Năng suất rất cao, kích thước trung bình, chống chịu với TYLCV và bệnh héo rũ do vi khuẩn.