CÀ CHUA F1 PRINCINO

Tập tính thực vật bán xác định. Thành thục: 65-70 ngày sau khi cấy. Hình dạng thuôn dài, 140-110 gam mỗi trái. Giống chịu nhiệt có vỏ dày và quả chắc. Chịu được nấm Fusarium, bệnh héo rũ do vi khuẩn và các phức hợp vi rút.