CÀ CHUA F1 No 9

Tập tính thực vật bán xác định. Thành thục: 60 ngày sau khi cấy. Hình vuông tròn, 100-110 gam mỗi trái. Giống chịu nhiệt có vỏ dày và quả chắc. Chịu được nấm Fusarium, bệnh héo rũ do vi khuẩn và TYLCV.