CÀ CHUA F1 NO 7

Bán xác định sự phát triển của cây với khả năng đậu trái cao.

Thu hoạch: 65 – 68 ngày sau khi ghép. Quả có hình thuôn dài – hình vuông, màu sắc đồng nhất và trọng lượng 110 – 120 gam (0,25 lb) mỗi quả.

Mỗi chùm có 5 quả. Chống chịu với Nematods và TYLCV / WTG (ruồi trắng – virus truyền geminivirus), BW (héo vi khuẩn), TMV (virus khảm cà chua), F-1 (héo fusarium chủng tộc 1), Sm (đốm lá xám – Stemphyllium) và Nematods. Chất khô: 5,1.