CÀ CHUA F1 No 5 : F1 MBOLO

Quyết định sự phát triển của cây với khả năng đậu trái cao.

Thu hoạch: 65- 68 ngày sau khi ghép. Quả có hình vuông hơi thuôn dài, màu sắc đồng nhất và nặng 110-120 gam (0,25 lb) mỗi quả.

Kháng Nematods và TYLCV / WTG (ruồi trắng do virus truyền qua geminivirus), BW (héo vi khuẩn), TMV (virus khảm cà chua), F-1 (héo fusarium chủng tộc 1), Sm (đốm lá xám – Stemphyllium). F1 No 5 cũng có khả năng chịu nhiệt rất tốt. Trong sản xuất ruộng mở, năng suất lên đến 80 tấn / ha.