CÀ CHUA F1 NEWTIME

Sự phát triển của cây bán xác định với khả năng đậu trái cao. Thành thục: 65 – 68 ngày sau khi ghép. Quả hình trứng, màu sắc đồng đều, trọng lượng 110 – 120 gam (0,25 lb) mỗi quả. Khả năng chống chịu với Nematods và TYLCV / WTG (ruồi trắng – virus geminivirus lây truyền được điều hòa bởi gen Ty-2 từ H24), BW (bệnh héo xanh do vi khuẩn), TMV (virus khảm cà chua được điều hòa bởi alen Tm2a), F-1 (bệnh héo fusarium chủng tộc 1) , Sm (lá xám
đốm – Stemphyllium) và Nematods.