CÀ CHUA F1 MONGAL (T-11)

Thích nghi tốt với điều kiện nhiệt đới và nóng, giống cây này có thể chịu được nhiệt độ trên 42-45oC (110 F).
Tăng trưởng quyết định cho sản xuất trên cánh đồng mở.
Độ chín: 60 – 65 ngày sau khi cấy và thu hoạch kéo dài 25 – 30 ngày. Năng suất cao, quả hình tròn hơi dẹt, có vai xanh trước khi chín và màu đỏ tươi khi chín hoàn toàn, trọng lượng trung bình: 140- 160 gam / quả, độ chắc tốt.
F1 MONGAL T-09 có khả năng chịu nhiệt cao và kháng bệnh tốt, đặc biệt là bệnh héo xanh do vi khuẩn pseudomonas solanacearum), fusarium, verticillium và bệnh phấn trắng.