CÀ CHUA F1 LION

Category:

Cà chua chợ tươi. Tăng trưởng không xác định. Trọng lượng: 130g. Khả năng chịu nhiệt và RS.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÀ CHUA F1 LION”