CÀ CHUA F1 LION

Cà chua chợ tươi. Tăng trưởng không xác định. Trọng lượng: 130g. Khả năng chịu nhiệt và RS.