CÀ CHUA F1 KAGO

Thích nghi tốt với điều kiện nhiệt đới và nóng, giống này có thể chịu được nhiệt độ trên 42-45 oC (110 F).

Tăng trưởng quyết định cho sản xuất trên cánh đồng mở.

Độ chín: 60 – 65 ngày sau khi cấy và thu hoạch kéo dài 25 – 30 ngày.

Năng suất cao, quả hình tròn hơi dẹt, có vai xanh trước khi chín và màu đỏ tươi khi chín, trọng lượng trung bình: 140-160 gam / quả, độ chắc tốt.

Kago F1 vừa có khả năng chịu nhiệt cao vừa có khả năng kháng bệnh tốt, đặc biệt là bệnh héo rũ do vi khuẩn (pseudomonas solanacearum), fusarium, verticillium và bệnh phấn trắng.