CÀ CHUA F1 FURIA

Là giống lai có khả năng thích ứng rộng. Phát triển mạnh mẽ với tán lá đầy sức sống. Tăng trưởng tốt.

Thu hoạch: 65-70 ngày sau khi ghép. Thời gian thu hoạch kéo dài hơn 45 ngày. Cây ra nhiều trái thành từng chùm hình thuôn dài, kích thước vừa phải, màu sắc đồng đều, trọng lượng 100 – 110 g một trái, dày, cứng trái (vận chuyển tốt), thời gian bảo quản lâu.

Khả năng chịu Fusarium O, Pseudomonas, Stemphylium, Verticillium và nhiệt cao.