CÀ CHUA F1 CHERRY 4

Cây phát triển mạnh mẽ với tán lá tốt che phủ. Cho quả rất tốt với khoảng 20-50 quả mỗi chùm.

Cắt tỉa đôi thân có thể cho hơn 500 quả mỗi cây.

Quả nhỏ, hơi thuôn dài, có vỏ màu đỏ đồng nhất khi trưởng thành và trọng lượng 12 gam (0,4 oz).

Hàm lượng đường 9%, có vị ngọt dịu. Thích hợp trồng vào mùa xuân và mùa thu. Nó chống nứt.

Chín sớm, có thể thu hoạch 75 ngày sau khi gieo.

Khả năng chịu đựng / Kháng BW (kháng bệnh héo xanh do vi khuẩn), TMV (kháng vi rút khảm cà chua (alen TM2a), F-1 (kháng chủng tộc 1 của fusarium oxysporum lycopersici), F-2 (kháng chủng tộc 2 của fusarium oxysporum lycopersici) , St (kháng Stemphyllium solani (nguyên nhân gây bệnh đốm xám lá).