CÀ CHUA F1 CARIBO

Thích hợp trồng trong điều kiện khắc nghiệt. Có thể trồng quanh năm ở vùng nhiệt đới.
Tăng trưởng quyết định. Thực vật mạnh mẽ. Trái nặng khoảng 140 gram, có độ cứng tốt.
Năng suất cao với quả hình cầu, hơi dẹt, vai xanh trước khi chín và màu đỏ tươi khi chín.
Chịu được nhiệt độ cao (trên 42 o C) và độ ẩm đặc biệt.
Kháng bệnh héo xanh do vi khuẩn (pseudomonas solanacearum). Khả năng chịu fusarium mạnh.