CÀ CHUA F1 AN-67

Quyết định sự phát triển của cây với khả năng đậu trái cao. Thành thục: 65-68 ngày sau khi cấy ghép.
Quả hình trứng, màu sắc đồng nhất và trọng lượng 110-120 gam (0,25 lb) mỗi quả.
Khả năng chống chịu với Nematods và TYLCV / WTG (geminivirus truyền ruồi trắng được điều hòa bởi gen Ty-2 từ H24), BW (bệnh héo vi khuẩn), TMV (virus khảm cà chua do alen Tm2a điều hòa), F-1 (bệnh héo fusarium chủng tộc 1) , Sm (đốm xám -Stemphyllium) và tuyến trùng.