CÀ CHUA F1 2026

Thu hoạch: 65-68 ngày sau khi cấy ghép.

Quả hình trứng, màu sắc đồng nhất và trọng lượng 110-120 gam (0,25 lb) mỗi quả.

Chống chịu với Nematods và TYLCV / WTG (geminivirus truyền ruồi trắng), BW (héo vi khuẩn), TMV (virus khảm cà chua), F-1 (bệnh héo fusarium chủng tộc 1), Sm (đốm lá xám-Stemphyllium) và Nematods.