BÔNG CẢI XANH SPROUTING

Một giống gia truyền rất cứng của Ý phổ biến cao đến 30-36 inch (90 cm), tạo ra các đầu trung tâm màu xanh lam có hương vị từ 3-6 inch (7-12 cm), tiếp theo là các chồi bên nhỏ hơn sung mãn trên các cây lá mọc thẳng. Sau khi loại bỏ đầu chính, giống này sẽ liên tục tạo ra nhiều nhánh con trong suốt mùa vụ.

Mặc dù phần đầu của giống bông cải xanh này thường là thứ duy nhất được sử dụng, nhưng thân, chồi và lá cũng có thể ăn được. Nếu bạn có không gian, hãy để một số cây gieo hạt, chúng sẽ tạo ra những mầm khỏe mạnh và tuyệt vời.