BÔNG CẢI XANH F1 #555

Thành thục giữa muộn (75 – 80 ngày sau khi cấy). Màu xanh nhạt, trọng lượng 800 – 1000 gam. Khả năng chống sương mai tuyệt vời.