BÔNG CẢI TRẮNG HOGGAR F1

Là giống sớm có độ chín từ 50-55 ngày kể từ ngày cấy.

Bông cải nặng trung bình 0,8-0,9 kg với màu trắng tinh. Thời vụ gieo trồng từ mùa hè đến đầu mùa thu ở điều kiện ôn đới. HOGGAR cũng có thể được trồng trong điều kiện nhiệt đới và ấm áp với khả năng chống nóng và ẩm vượt trội. Có khả năng chống lại bệnh sương mai.