BÔNG CẢI TRẮNG F1

Quả chín sớm trung bình (55-60 ngày sau khi cấy) với quả cầu xuất sắc, đầu nhẵn và những quả xoăn trắng tinh, dày và mịn.

Trọng lượng đầu: khoảng 0,9-1 kg. Năng suất cao. Thói quen thực vật thẳng đứng.

Tốt nhất cho mùa hè cho đến mùa thu cây trồng ở điều kiện ôn đới.

WHITE SNOW cũng thích hợp với điều kiện nhiệt đới khô. Khả năng chịu nóng và lạnh tốt cũng như bệnh sương mai và bệnh thối đen. Giống rất phổ biến, dễ trồng.