BÍ NGÒI KUBOTCHA TYPE HYBRID (6 loại)

Sáu loại có sẵn:
– SQU-EBS: Quả nặng 2,5 – 2,8 kg. Vỏ màu xanh đậm, thịt quả màu vàng đậm. Hương vị hạt rất ngọt ngào. Bảo quản tuyệt vời. Gần tròn và hơi dẹt.

– SQUASH AJ10: Trọng lượng quả 2 KG, thịt quả màu vàng cam. Lưu trữ sung mãn và tốt.
– SQUASH GUR 10: Trọng lượng quả 1,8 – 2 KG, thịt quả màu vàng đậm. Tăng trưởng tốt, ngon có giá bán trên thị trường.
– SQUASH KUR: Trọng lượng quả 2,8 – 3,2kg, thịt quả màu vàng cam. Thân phẳng, dày, thích nghi với nhiệt độ thấp.
– SQUASH AJI: Trọng lượng quả 1,8 – 2 KG, thịt quả màu vàng cam. Vỏ cứng, sung mãn.
– SQUASH AVA: Khối lượng quả 1,6 – 2 KG, thịt quả màu vàng cam. Hiệu quả, thiết lập tốt.