BÍ NGÒI BLACK BEAUTY

Bí xanh đen bóng, ruột trắng như kem. Cây có thói quen cởi mở nên dễ hái. Được hái tốt nhất khi dài từ 6 đến 8 “(18-22 cm).