BÍ NGÔ F1 WARRIOR

Trọng lượng quả: 10kg
Rin / Màu thịt: Vỏ hơi nâu với các đốm hơi xanh / vàng
Gieo đến thu hoạch: 100 ngày
Nhiệt độ thích ứng: 15-32C
Sớm, thích hợp để sử dụng tươi và chế biến, năng suất