BÍ F1 SAMARKAND

Quả hình trụ màu xanh lục nhạt với thân màu xanh lục trung bình. Thời gian đáo hạn: 45-50 Ngày. Kích thước: Dài 4,5-5 inch (11-12 cm).