BÍ F1 ROSETTA

Quả hình trụ màu xanh lục nhạt, cuống màu xanh lục nhạt.

Thời gian thu hoạch: 45-50 Ngày. Kích thước: dài 4-5 inch (10-12 cm).