BÍ ĐỎ F1 VICTORY

Giống lai có năng suất cao và chín sớm này có thể được thu hoạch trong khoảng 73 ngày sau khi gieo.

Nó cho 3 đến 4 quả trên mỗi cây.

Quả có các đường gờ vừa phải với các đốm trắng trên da.

Nó có khả năng chống chịu cao với Virus Mosaic, sương mai và nấm mốc.