BÍ ĐỎ F1 MARTINICA

Quả chín sớm, hình quả lê, trọng lượng 1 kg.

Vỏ xanh xám, thịt vàng vàng. Chống lại vi rút