BÍ ĐỎ F1 #769

Bí ngô chín sớm có thịt màu cam sẫm. Khả năng lưu trữ tuyệt vời. Trọng lượng trung bình: 3 – 4 KG. Người giao hàng tốt. Thời hạn sử dụng lâu dài. Năng suất rất cao.