BÍ ĐAO F1 THUNDERSTORM (F1 TONNERRE)

Giống sớm trung bình để canh tác bảo vệ và ngoài đồng. Độ chín: 47 ngày sau khi trồng. Loại cây thân bụi, nhỏ gọn. Dễ dàng thiết lập trái cây. Hình dạng quả hơi thon. Quả màu xanh nhạt có sọc trắng. Quả dài 13 – 15 cm. Thời gian thu hoạch dài. Năng suất cao.