BÍ ĐAO F1 PARITA

Quả hình trụ màu xanh lục trung bình, thịt quả màu xanh lục nhạt với cuống màu xanh lục nhạt. Thời gian thu hoạch: 45-50 Ngày. Kích thước: dài 6 inch (15 cm).