BÍ ĐAO F1 CLARINETTE

Quả hình trụ. Màu xanh lục nhạt có đốm.  Là loại thực vật mạnh mẽ. Trọng lượng: 0,3 KG mỗi quả. Kháng virus tốt. Thu hoạch: 35-40 ngày sau khi gieo.