BÍ ĐAO F1 CLARINETTE

Hình trụ. Màu xanh lục nhạt có đốm. Thực vật mạnh mẽ. Trọng lượng: 0,3 KG mỗi quả. Kháng virus khảm bí tốt. Thu hoạch: 35-40 ngày sau khi gieo.