BẦU SÁP ZEBRA.

Quả màu xanh nhạt, khối lượng bình quân 2 kg. Tăng trưởng mạnh. Trưởng thành 65 ngày sau khi cấy ghép. Yêu cầu các khu vực ấm áp để phát triển tốt nhất.