BẦU SÁP F1 FAT BOY.

Bầu bí thích hợp với mọi điều kiện sinh trưởng nhiệt đới.

Để có được chất lượng tốt nhất, trái cây nên được thu hoạch khi chúng đạt đến độ chín. Chiều dài 20-25 cm, khi chúng vẫn còn mềm và có màu xanh lục nhạt đồng nhất.

Trọng lượng quả trung bình: 1,5-2 kg / quả.

Thu hoạch: 70 ngày sau khi cấy ghép.