BẦU F1 NEW STAR GR222

Khả năng chống chịu cao, thích hợp với khí hậu nhiệt đới và Việt Nam. Năng suất cao, quả có màu xanh nhạt, dài 35- 40cm, trọng lượng quả 1,4-1,8kg.

Thu hoạch: 50- 55 ngày sau khi ghép.